CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Dokumenty (BIP)

Deklaracja dostępności

CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego  „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie .

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-03-22
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowa zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

1. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
2. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Merska-Gromekkmerska@edu.um.warszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 509070716. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Podchorążych 49/61.

Dojścia piesze są od ulic Gagarina, Stępińskiej,Sieleckiej, Iwickiej.

Przejścia dla pieszych od ul. Gagarina, Sieleckiej, Iwickiej i Stępińskiej nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku na skrzyżowaniu ulic Sieleckiej z Podchorążych oraz Iwickiej z Podchorążych występują podjazdy przy przejściach dla pieszych.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 550 m: przystanek „Stępińska 01” (kierunek: Sadyba, autobus nr 131; kierunek: Siekierki Sanktuarium, autobus nr 167; kierunek: Witolin, autobus nr 168; kierunek: Wilanów,  autobus nr 180); przystanek „Stępińska 02” (kierunek: Dworzec Centralny, autobus nr 131; kierunek: Znana, autobus nr 167; kierunek: Spartańska, autobus nr 168; kierunek: Chomiczówka, autobus nr 180). Aktualne informacje dotyczące transportu publicznego znajdują się na stronie: www.wtp.waw.pl.

Przed budynkiem szkoły dostępne jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku i strefa obsługi gości

Główne wejście do budynku jest usytuowane od ul. Podchorążych. Jest zadaszone i wykonane z 10 stopni schodowych. Po obu stronach schodów biegną poręcze na wysokości 115 cm. Na środku schodów położone są antypoślizgowe gumy o wysokości 2 cm. Do budynku wchodzi się przez wiatrołap.

Drzwi wejściowe (zewnętrzne i wewnętrzne) składają się z dwóch skrzydeł o szerokości powyżej 90 cm. Pierwsze skrzydło otwierane jest na zewnątrz. Drugie skrzydło zamykane jest na blokadę znajdującą się w ramie, którą w razie potrzeby można odblokować w celu zwiększenia prześwitu między ramą drzwi. Drzwi w świetle ościeżnicy mają szerokość 190 cm. Klamki znajdują się na wysokości 90 cm. Domofon znajduje się po lewej stronie na wysokości 140 cm.

Wejście przy drzwiach zewnętrznych posiada prób 2 cm.

Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się dostępne jest wejście od strony boiska szkolnego z użyciem rampy podjazdowej. Wejście do budynku prowadzi przez wiatrołap. Drzwi wejściowe (zewnętrzne i wewnętrzne) składają się z dwóch skrzydeł otwieranych na zewnątrz. Wysokość progu przy drzwiach zewnętrznych wynosi 3 cm. Szerokość furtki prowadzącej na boisko wynosi 100 cm. Kąt otwarcia powyżej 110 st.

W budynku nie ma windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Szkoła umożliwia skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu. Kontakt osobisty możliwy jest w ciągu 2-3 dni roboczych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niewidome i słabowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń w budynku.

Budynek liczy 2 piętra. Komunikacja między piętrami przebiega wyłącznie schodami. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mogą dostać się na wyższe kondygnacje tylko i wyłącznie z pomocą innych osób.

Korytarze o szerokości powyżej 140 cm oddzielone są drzwiami przeciwpożarowymi. Drzwi składające się z dwóch skrzydeł o szerokości powyżej 90 cm każde wyposażone są w samozamykacze bez mechanizmów ułatwiających otwieranie.

Rozkład pomieszczeń przedstawia plan ewakuacji zlokalizowany na każdym piętrze,  zawieszony przy wężu hydrantowym za drzwiami przeciwpożarowymi na wysokości 160 cm. Pomieszczenia są oznakowane tabliczkami. Przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózkach nie jest ograniczona.

Sekretariat mieści się na parterze przy wejściu głównym.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Utworzono:  27 maja 2020, 13:55
Aktualizacja:  30 marca 2021, 11:44
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi