CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie

Strony w tagu liceum integracyjne

Idea integracji

Idea integracji Na czym polega integracja w naszej szkole? Integracja w naszej szkole polega na tworzeniu możliwości rozwoju wszystkich uczniów. Staramy się stworzyć warunki do nauki, które są dostosowane do potrzeb i możliwości każdej osoby. Uczymy młodzież współżycia w grupie, wrażliwości, akceptacji i tolerancji drugiego człowieka takim, jaki jest. Ilu uczniów uczy się w klasie integracyjnej? W klas...

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia specjalistyczne Zajęcia specjalistyczne przeznaczone są dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce. Realizowane są w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje w tym zakresie.   W naszej s...

Pytania i odpowiedzi

Jakie zajęcia pozalekcyjne, wyjścia, wycieczki, projekty międzyklasowe odbywają się w szkole? Czy w szkole toczy się jakieś życie poza nauką? Tak, toczy się. Co dzieje się w szkole zależy od działań samorządu szkolnego oraz klasowego. To uczniowie zgłaszają swoje pomysły, które później są wspólnie realizowane. Działają koła zainteresowań. Trudno jest teraz pisać o wycieczkach, nie wiemy jak będzie wyglądał rok...

Dofinansowanie zakupu podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2021/2022 W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom: Słabowidzącym, Niesłyszącym, Słabosłyszącym, Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, Z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera...

Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi