CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie

Strony w tagu liceum integracyjne

Idea integracji

Idea integracji Na czym polega integracja w naszej szkole? Integracja w naszej szkole polega na tworzeniu możliwości rozwoju wszystkich uczniów. Staramy się stworzyć warunki do nauki, które są dostosowane do potrzeb i możliwości każdej osoby. Uczymy młodzież współżycia w grupie, wrażliwości, akceptacji i tolerancji drugiego człowieka takim, jaki jest. Ilu uczniów uczy się w klasie integracyjnej? W klas...

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia specjalistyczne Zajęcia specjalistyczne przeznaczone są dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce. Realizowane są w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje w tym zakresie.   W naszej s...

Turniej klas 3

Tradycyjnie przed egzaminem odbył się turniej klas 3. Zadania nie były łatwe - dużo trudności sprawiły związki frazeologiczne (rzucać perły przed wieprze, róg obfitości), jak również obrazy. Do ostatniej konkurencji prowadziła 3d, jednak w zadaniu związanym z przedmiotami na czoło wysunęła się 3a i to ona ostatecznie zajęła I miejsce.

III A w Teatrze Narodowym

Klasie 3 a udało się wejść za kulisy Teatru Narodowego. Poznaliśmy wszystkie sceny teatralne - nawet tę, która znajduje się w piwnicy. Spotkaliśmy osoby, których nie widać na scenie, a które mają olbrzymi wkład w realizację przedstawienia. Byliśmy w pracowni, gdzie szyje się kostiumy i tworzy dekoracje.

Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi