CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie

Strony w tagu integracja

Idea integracji

Idea integracji Na czym polega integracja w naszej szkole? Integracja w naszej szkole polega na tworzeniu możliwości rozwoju wszystkich uczniów. Staramy się stworzyć warunki do nauki, które są dostosowane do potrzeb i możliwości każdej osoby. Uczymy młodzież współżycia w grupie, wrażliwości, akceptacji i tolerancji drugiego człowieka takim, jaki jest. Ilu uczniów uczy się w klasie integracyjnej? W klas...

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia specjalistyczne Zajęcia specjalistyczne przeznaczone są dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce. Realizowane są w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje w tym zakresie.   W naszej s...

Dzielnicowe Centrum Integracji

      Od roku 2009 w każdej z dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy działają Dzielnicowe Centra Integracji. Ich głównym zadaniem jest pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia dla swojego niepełnosprawnego dziecka. Centra zajmują się również upowszechnianiem wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i zagadnień związanych z problematyką integracji wśród dyrektoró...

Ułatwienia dostępu do treści dla niewidomych

Od dziś każdy element graficzny zamieszczany na naszej stronie www będzie zaopatrzony w opis alternatywny, który umożliwi dostęp do jego treści osobom niewidomym i niedowidzącym korzystającym z czytników ekranu. Miniatura obok tekstu: Laptop z klawiatura Braille'a, widać dłonie pracującej na nim kobiety. Źródło: panizkomputerem.pl

Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi