CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie

Warszawska Nagroda Wychowawcza im. Korczaka

Miasto stołeczne Warszawa, doceniając starania szkół w sferze wychowania, w uznaniu zasług wybitnego obywatela Warszawy ustanowiło Warszawską Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka. Patron Nagrody był prekursorem walki o prawa dziecka, twórcą nowoczesnego, antyautorytarnego systemu wychowania, lekarzem z wykształcenia i zawodu, pisarzem z talentu, a przede wszystkim wychowawcą i pedagogiem z powołania i wyboru.

Nagroda, którą w 2015 roku otrzymało Gimnazjum nr 7 jest „ wyróżnieniem dla warszawskich przedszkoli, szkół i placówek, poszukujących własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania. Celem przyznawania Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka  jest jednocześnie inspirowanie nauczycieli i wychowawców ciągle aktualną myślą pedagogiczną Janusza Korczaka oraz zachęta do czerpania z dorobku jego pedagogiki. Przyznając Nagrodę m.st. Warszawa będzie promować ideę szkoły otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej - szkoły zauważającej potrzeby uczniów i oczekiwania ich rodziców, potrafiącej wykorzystać potencjał nauczycieli i wrażliwej na specyfikę najbliższego środowiska.”

Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi