CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie

Superdyrektor

Superdyrektor

Tytuł:  Super Dyrektor Szkoły – 2014 r. uzasadnienie zdobycia tytułu
Pani Małgorzata Kułaczkowska, zgłoszona do konkursu na Super Dyrektora Szkoły przez pracowników placówki, kieruje szkołą, którą można nazwać instytucją ucząca się. To rzadki w Polsce przykład stworzenia w placówce edukacyjnej demokratycznych relacji i klimatu współodpowiedzialności wszystkich podmiotów: nauczycieli, uczniów i rodziców za proces uczenia się i rozwoju dzieci. Uczniowie wraz z rodzicami są aktywnymi uczestnikami procesu edukacji. Nauczyciele, uczniowie i rodzice dzielą się zadaniami i tworzą społeczność skoncentrowaną wokół wspólnego celu- zapewniania młodzieży satysfakcji i zadowolenia z uczenia się i osiągnięć rozwojowych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje zintegrowanie całej społeczności szkoły wokół wspólnego celu – sukcesu edukacyjnego i rozwojowego uczniów. Dyrektor szkoły pełni swoją role realizując model zarządzania placówką – Szkoła to MY. Dzieli się odpowiedzialnością za jakość kształcenia i wspiera działania, które sprzyjają realizacji tego celu. Uczniowie i rodzice są współgospodarzami szkoły i dbają o utrzymanie klimatu współpracy i zaangażowania na rzecz wysokiej jakości edukacji.

Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi