CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Rodzice

Zebrania z Rodzicami

 

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Termin

Temat

09.2020 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy.

29.09.2020 r.

Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego.

15.10.2020 r.

Konsultacje online.

19.11.2020 r.

Spotkania klasowe online z wychowawcą, konsultacje online.

17.12.2020 r.

Konsultacje online.

od 1.02.2021 r. do końca lutego 2021 r. spotkania trójstronne

18.02.2021 r.

Konsultacje online.

18.03.2021 r.

Rodzice uczniów klas III – zebranie rodziców klas III, informacja o zagrożeniach; Rodzice uczniów klas I i II – konsultacje online.

22.04.2021 r.

Rodzice uczniów klas I i II: spotkania klasowe z wychowawcą, samoocena uczniów w obecności Rodziców.

13.05.2020 r.

Konsultacje online.

 

 

W przypadku konsultacji online – podobnie jak w latach ubiegłych proszę się zapisywać do danego nauczyciela w tygodniu, kiedy mają się one odbyć od poniedziałku do środy do godziny 15.30, dzwoniąc do sekretariatu szkoły: telefon 22 8417161 w.100

O godzinie, na którą Państwo się zapisali – dzwonicie z konta swojego dziecka na Teamsach – nauczyciel będzie czekał przed komputerem. Aby można się było zobaczyć z nauczycielem, nie tylko rozmawiać – potrzebna jest kamera internetowa.

Spotkanie z wychowawcą całego zespołu klasowego – Rodzice – planować będzie wychowawca na koncie ucznia. Danego dnia trzeba wejść na Teamsy i dołączyć do spotkania. Mam nadzieję, że dzieci Państwu w tym pomogą.

W przypadku potrzeby kontaktu z nauczycielem online w innym terminie – proszę umawiać się z danym nauczycielem za pomocą librusa.

Utworzono:  01 marca 2016, 15:13
Aktualizacja:  04 lutego 2021, 15:14
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi