CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Integracja

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia specjalistyczne przeznaczone są dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce. Realizowane są w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje w tym zakresie.

 

W naszej szkole prowadzimy następujące zajęcia:

-zajęcia rewalidacyjne usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne

-zajęcia rewalidacyjne rozwijające umiejętności społeczne

-zajęcia rewalidacyjne korygujące wady wymowy i rozwijające umiejętności komunikacyjne

-zajęcia rewalidacyjne surdopedagogiczne stymulujące percepcję słuchową i rozwijające sprawność językową i komunikacyjną

-zajęcia rewalidacyjne oligofrenopedagogiczne

-EEG Biofeedback

-Integracja Sensoryczna

-rewalidacja ruchowa

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Utworzono:  02 listopada 2015, 14:30
Aktualizacja:  11 lutego 2021, 14:56
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi