CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892
« Powrót do Integracja

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia specjalistyczne przeznaczone są dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce.  Realizowane są w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje w tym zakresie.

 

W naszej szkole prowadzimy następujące zajęcia specjalistyczne:

 

  • zajęcia rewalidacyjne usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne
  • zajęcia rewalidacyjne rozwijające umiejętności społeczne
  • zajęcia rewalidacyjne korygujące wady wymowy i rozwijające umiejętności komunikacyjne
  • zajęcia rewalidacyjne surdopedagogiczne stymulujące percepcję słuchową i rozwijające sprawność językową i komunikacyjną
  • zajęcia rewalidacyjne oligofrenopedagogiczne stymulujące  i usprawniające funkcje poznawcze
  • rewalidację ruchową – zajęcia stymulujące rozwój ruchowy
  • zajęcia rewalidacyjne w formie treningu Biofeedback

 

Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi