CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892
« Powrót do Biblioteka

Wypożyczenia podręczników

 

Gimnazjum nr7 z Oddziałami Integracyjnymi  

„Przy Łazienkach Królewskich” 

 

 

Regulamin wypożyczania podręczników 

 

 1. Szkoła udostępnia podręczniki zgodnie z postanowieniami Ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) 

 1. Udostępniane podręczniki stanowią własność organu założycielskiego; zarządza nimi biblioteka szkolna. 

 1. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres roku szkolnego. 

 1. Uczeń potwierdza wypożyczenie wypełnieniem rewersu wg załączonego wzoru. Ewentualne uszkodzenia wypożyczanego egzemplarza (wynikające z jego wcześniejszego użytkowania) powinny zostać odnotowane na rewersie. 

 1. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp. Podręcznik należy obłożyć. 

 1. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Drobne naprawy należy wykonywać na bieżąco, ale w porozumieniu z bibliotekarzem, który dostarczy odpowiednich materiałów.  

 1. Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń zobowiązany jest do zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej. W szczególnych przypadkach zwrot może przyjąć wychowawca klasy; wtedy niezwłocznie informuje o tym bibliotekarza. 

 1. Zwrot nie zostanie przyjęty, jeżeli podręcznik jest zniszczony, tj. jego stan jest znacznie gorszy, niż wynika to z naturalnego zużycia (np.: rozdarcia, zaplamienia, sklejone strony, brak kartek lub okładki). Od decyzji bibliotekarza uczeń może się odwołać do wychowawcy klasy. 

 1. Ocena stanu zwracanego podręcznika musi uwzględniać stan w momencie wypożyczenia i wiek egzemplarza. 

 1. Od decyzji o nieprzyjęciu zwrotu uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać do dyrektora Szkoły. 

 1. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia podręcznika, rodzice są zobowiązani do jego odkupienia lub zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika zgodnie z art.22ak p.3 Ustawy. Wpłaty dokonuje się na konto szkoły.  

 1. Zwrot wszystkich podręczników (lub kosztów zakupu zgodnie z pkt. 11.) jest warunkiem wypożyczenia podręczników w następnym roku.  

 1. Zeszyty ćwiczeń są przekazywane uczniowi i nie podlegają zwrotowi. 

Podział strony 

 Wzór rewersu 

Wzór używany w pierwszym roku nie będzie miał linii „uwagi…” – książki będą nowe. 

. 

 

Data......…………… 

 

imię i nazwisko…………………………………………………………………… 

 

                                                                                           klasa………………….. 

_____________________________________________________________ 

 1)                                                            numer  książki…..…………..………… 

 

przedmiot/tytuł ....................................................................................................... 

uwagi o stanie książki:…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

2)                                                          numer  książki…..…………..………… 

 

przedmiot/tytuł ....................................................................................................... 

uwagi o stanie książki:…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

3)                                                            numer  książki…..…………..………… 

 

przedmiot/tytuł ....................................................................................................... 

uwagi o stanie książki:…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

4)                                                            numer  książki…..…………..………… 

 

przedmiot/tytuł ....................................................................................................... 

uwagi o stanie książki:…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

5)                                                            numer  książki…..…………..………… 

 

przedmiot/tytuł ....................................................................................................... 

uwagi o stanie książki:…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Utworzono:  24 września 2017, 17:15
Aktualizacja:  28 marca 2018, 15:37
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi