CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne

Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Lo3
Radio2
« Powrót do Projekty Edukacyjne

Tematy

Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016
 
Zespół humanistyczny 
Opiekun: Przemysław Majewski
Temat: Szlakiem fortyfikacji warszawskich
Cel: Poznanie obiektów umocnionych twierdzy "Warszawa"
Krótka charakterystyka projektu: Celem projektu jest zwiedzanie fortyfikacji twierdzy "Warszawa",  poznanie ich organizacji oraz wykorzystania bojowego. Zadaniem grupy będzie odwiedzenie fortyfikacji, zrobienie zdjęć i przygotowanie ilustrowanego folderu na ich temat.
Formy prezentacji: ilustrowany folder, prezentacja multimedialna
Opiekun: Przemysław Majewski
Temat: Oral history
Cel: Przesłuchiwanie świadków historii
Krótka charakterystyka projektu: Celem projektu będzie odwiedzanie starszych osób i nagrywanie ich opowieści na temat ich życia. Każde z takich nagrań będzie przekazane do Ośrodka "Karta", który zajmuje się tworzeniem bazy danych świadków historii. Całość projektu zakończy się przygotowaniem prezentacji multimedialnej.
Formy prezentacji: prezentacja multimedialna
Opiekun: Karolina Legucka 
Temat: „Ciemno wszędzie. Co to będzie, co to będzie”? – szkolny maraton filmowy.
Cel: Organizacja nocnego maratonu filmowego na terenie gimnazjum. 
Krótka charakterystyka projektu: Maraton to – w pierwotnym znaczeniu – nazwa miasta i bieg na dystansie 42, 195 km. Równie długą wędrówką jest maraton filmowy składający się z kilku – wyświetlanych po sobie – filmów. Chciałabym, aby już po raz 12. (a może i 13. )uczniowie zorganizowali takie przedsięwzięcie na terenie szkoły. Kiedy? Wieczorem, kiedy szkoła życie szkoły na chwilę zamiera. Zadaniem grupy uczniów będzie: wybranie filmów, przygotowanie kampanii reklamowej (plakaty, ulotki, informacje w radiowęźle), zaproszenie gości oraz nadzór nad całą imprezą – przygotowanie sali projekcyjnej, wygodnych miejsc, cateringu. Wierzę, że nasza coroczna tradycja zostanie podtrzymana.
Formy prezentacji: wydarzenie - maraton filmowy.
Opiekun: Anna Haman          
Temat: „Książki, które chcemy czytać” – zakup książek dla biblioteki szkolnej. 
Cel: Uzupełnienie zasobów biblioteki szkolnej o tytuły poszukiwane przez uczniów Gimnazjum. 
Krótka charakterystyka projektu: Biblioteka szkolna ma być czymś więcej niż wypożyczalnią lektur. Może i powinna oferować książki, które uczniowie chcą czytać z własnego wyboru. Zadaniem grupy projektowej będzie rozpoznanie zainteresowań czytelniczych kolegów (ankieta, rozmowy), opracowanie   listy   zakupów   w   ramach     przyznanego    budżetu  oraz  pomoc  w  realizacji  zakupu  i opracowaniu bibliotecznym nowych książek. Ten projekt to nie tylko popularyzacja czytelnictwa, ale też ćwiczenia z przedsiębiorczości: dokonanie realnego wyboru, wyszukanie najlepszych ofert, rozpoznanie rynku.
Formy prezentacji: pokazanie efektów pracy - wystawa zakupionych nowości w bibliotece. 
Opiekun: Anna Haman
Temat: „Zwierzęta w Łazienkach” - projekt przyrodniczo-fotograficzny
Cel: · poszerzenie wiedzy o ekosystemie Łazienek Królewskich
Krótka charakterystyka projektu:  zadaniem dla uczniów będzie: 1) Dowiedzieć się od pracowników Łazienek i z innych źródeł, jakie zwierzęta, gdzie i o jakiej porze można w Parku spotkać (radzę uwzględnić mikrofaunę i zwierzęta mityczne J); 2)Wykonać wybranym gatunkom zdjęcia w różnych porach roku; 3) Uzupełnić je o opisy i ciekawostki, przygotować album
Punkt informacyjny lub trasa w ramach rajdu szkolnego i /lub prezentacja PowerPoint.
 
Opiekun: Diana Janiec-Mirosławska
Temat: Krew na pierwszej stronę - tworzymy gazetę. Jak przyciągnąć czytelników do gazet?
Cel: zredagowanie i wydanie numeru gazetki szkolnej na dzień otwarty w Gimnazjum nr 7
Krótka charakterystyka projektu: zadaniem uczniów będzie zapoznanie się z  pracą dziennikarza we współczesnym świecie, etyką dziennikarską, pracą redakcji, kolegium redakcyjnego. Uczniowie zaangażują do pracy innych uczniów  - będą wspólnie redagować gazetę szkolną.
Formy prezentacji: numer gazetki rozdawany w czasie dnia otwartego
 
Opiekun: Małgorzata Kułaczkowska
Temat: Bezpieczna e-szkoła
Cel: aktywizacja młodych ludzi do podejmowania inicjatyw kulturalnych na rzecz ich lokalnej społeczności, poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie świadomego, bezpiecznego, krytycznego i twórczego korzystania z medium, jakim jest Internet (projekt realizowany we współpracy z Fundacją Piąte Medium)
Forma prezentacji: w szkole zostanie przeszkolonych 25-30 uczniów, których zadaniem będzie realizacja własnego działania pod okiem nauczyciela oraz wolontariusza z ramienia Fundacji. Forma zależna od pomysłu wypracowanego przez grupę uczniów realizujących projekt.
 
Opiekun projektu: Marta Kozieradzka
Temat: Śmiechoterapia! - szkolne przedstawienie kabaretowe
Cel: napisanie i przedstawienie krótkiego skeczu 
Krótka charakterystyka projektu: Juliusz Cezar przestrzegał: "Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni". To prawda... W dzisiejszych czasach często brakuje nam dystansu do samych siebie i innych. Śmiech to wspaniałe i naturalne lekarstwo na wiele trosk życia codziennego: pozwala odreagować stres i spojrzeć na świat z innej perspektywy, z dystansu. Kabaret to nie tylko przyglądanie się rzeczywistości i zabawa słowem. To swoista misja i filozofia.
Uczniowie piszą scenariusz przedstawienia kabaretowego na bliski i ważny dla nich temat. Wykonują scenografię, przygotowują rekwizyty. Zapraszają gości i wykonują plakaty reklamowe. Prezentują skecz przed grupą zaproszonych gości.
Forma prezentacji: przedstawienie kabaretowe
Opiekun projektu: Marta Kozieradzka
Temat: Etymologiczne zagadki języka
Cel projektu: zgłębienie wiedzy na temat pochodzenia wyrazów
Krótka charakterystyka projektu - Marzec - po angielsku March, po hiszpańsku i włosku marzo, po francusku mars. Marzec to - rzecz jasna - miesiąc poświęcony Marsowi - bogowi wojny.
To jeden z wielu przykładów, w którym wyraźnie widać, że należymy do jednej wspólnoty kulturowej. Etymologia, czyli dział nauki badający pochodzenie wyrazów, pozwala zrozumieć otaczający nas świat i przez to - naszą tożsamość. 
Uczniowie badają pochodzenie polskich wyrazów, porównują je z wyrazami w innych językach.
Forma prezentacji - prezentacja multimedialna
 
Opiekun projektu: Renata Zarzeczna
Temat: "Jaki znak twój? Orzeł biały.”
  
Cel: Przygotowanie na 2 maja – Święto Flagi  - wystawy ilustrującej przemianę wizerunkową Polskiego godła i flagi na przestrzeni wieków.
  
Krótka charakterystyka projektu: Projekt zakłada, że uczniowie wyszukają w źródłach historycznych różne wizerunki godła państwowego oraz chorągwi i flag. Następnie przygotują wystawę (rysunki, makiety, wykonane modele, itd.) pokazującą zmiany w kształcie, odcieniu barw, wyjaśniającą pochodzenie tych symboli, różnice np. pomiędzy flagą a banderą, znaczenie umieszczania orła np. na piersi czarnego, dwugłowego herbu Rosji lub na polu herbowym z Pogonią i Archaniołem Michałem, różnicy pomiędzy umieszczeniem korony  na głowie a na szyi orła, itd. 
Forma prezentacji: wystawa na korytarzu szkolnym. 
 
Zespół matematyczno-przyrodniczny
 
Opiekun projektu: Julita Nowińska
Temat: Matematyka widziana przez pryzmat złotych liczb.
 
 Cel: zgłębienie wiedzy na temat złotej liczby i złotej proporcji, -  
Krótka charakterystyka projektu: Zadaniem uczniów będzie poszukiwanie informacji na temat złotego podziału występującego w przyrodzie,  architekturze i sztuce,
Forma prezentacji: prezentacja multimedialna

Opiekun projektu: Julita Nowińska
Temat: Mój wymarzony pokój
 
  Cel: projektowanie własnego pokoju
Krótka charakterystyka projektu: Realizując projekt, uczniowie będą kształcić wyobraźnię przestrzenną, umiejętności odwzorowywania rzeczywistości w skali na planach i makietach, Następnie zaplanują kosztorys i wykonywają niezbędne obliczenia, poznają oferty produktów branży remontowo- budowlane, zagospodarują przestrzeń od stanu surowego do wymarzonego.
 
 Forma prezentacji: plany pokoju, makieta, kosztorysy, prezentacja multimedialna
 

Opiekun: Katarzyna Merska - Gromek
Temat: Bezpieczna e-szkoła
Cel: aktywizacja młodych ludzi do podejmowania inicjatyw kulturalnych na rzecz ich lokalnej społeczności, poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie świadomego, bezpiecznego, krytycznego i twórczego korzystania z medium, jakim jest Internet (projekt realizowany we współpracy z Fundacją Piąte Medium)
Forma prezentacji: w szkole zostanie przeszkolonych 25-30 uczniów, których zadaniem będzie realizacja własnego działania pod okiem nauczyciela oraz wolontariusza z ramienia Fundacji. Forma zależna od pomysłu wypracowanego przez grupę uczniów realizujących projekt.
 Opiekun: Katarzyna Merska - Gromek
Temat: Wąż - święty czy przeklęty?
Cel: utrwalenie i poszerzenie wiedzy na temat anatomii, fizjologii oraz znaczenia węży w przyrodzie i życiu człowieka, 
Krótka charakterystyka: Uczniowie przygotują informacje o cechach klasyfikujących węże do gromady gadów oraz cechach, które je wyróżniają. Przedstawione zostaną gatunki węży żyjących w Polsce oraz związek między ich szachowaniami, a warunkami klimatycznymi środowiska życia. Uczniowie zaprezentują także przykłady pokazujące wykorzystanie węży oraz ich obrazu w  różnych dziedzinach życia człowieka.      
Forma prezentacji: uzależniona od decyzji uczniów;  można wziąć pod uwagę prezentację multimedialną, własny film, wystawę plansz dydaktycznych.                                                                                                                                                                       
Opiekun: Maria Urbańczyk
Temat: Apetyt na zdrowie - czyli zdrowo się odżywiam!
Cel: Celem ogólnym projektu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania się oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
Krótka charakterystyka: Uczniowie biorący udział w projekcie gromadzą materiały, na podstawie których opracowują krótki artykuł naukowy. W ramach projektu uczniowie poszukują informacji na temat zasad zdrowego żywienia oraz chorób wynikających z błędów żywieniowych, przeprowadzają ankietę wśród koleżanek i kolegów  ze szkoły dotyczącą znajomości zasad zdrowego odżywiania się, przeprowadzają krótki wywiad z dietetykiem lub lekarzem na temat różnych diet, poszukują informacji na temat zmiany produktów spożywczych w sklepikach szkolnych i uzasadniają konieczność tej zmiany.  
Formy prezentacji: artykuł naukowy
 
Opiekun: Maria Urbańczyk
Temat: Recykling - czyli nie wyrzucaj jak leci!
Cel:  Ogólnym celem projektu jest pogłębianie świadomości na temat ekologicznego zagospodarowania odpadów.
Krótka charakterystyka: Uczniowie biorący udział w projekcie przygotowują wystawę dotyczącą recyklingu. Poszukują informacji o recyklingu na podstawie których opracowują plakaty informacyjne oraz projektują i wykonują różne przedmioty codziennego użytku wykorzystując do tego odpady. 
Forma prezentacji: wystawa na korytarzu szkolnym

Opiekun: Urszula Pruska
Temat: Organizacja Rajdu Gimnazjum nr 7 
Cel: Współudział uczniów w organizacji Rajdu Gimnazjum nr 7 dla uczniów szkół podstawowych.
Krótka charakterystyka : Już od 12 raz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły organizują grę miejską dla uczniów szkół podstawowych. Zwykle tematyką naszego rajdu jest patron naszej szkoły – Łazienki Królewskie. Uczniowie, którzy chcą realizować projekt edukacyjny, zapoznają się z tegorocznym tematem rajdu i są autorami zadań rajdowych, pomagają wyznaczyć trasę,  stają się asystentami nauczycieli odpowiedzialnych za organizację rajdu.
Forma prezentacji:  Zorganizowany rajd 

Opiekun: Urszula Pruska
Temat: Ostatnie 20 lat stuletniego Mokotowa.
Cel: Wykonanie dokumentacji fotograficznej  najnowszych budynków i opis kierunku zmian funkcji naszej dzielnicy.  
Krótka charakterystyka : Uczniowie wraz z nauczycielem i ewentualnie instruktorem fotografii wykonują zdjęcia kilkunastu najnowszych obiektów architektonicznych na Sielcach. Następnym krokiem będzie wykonanie plansz  - kontynuacji wystawy na II piętrze  naszej szkoły dotyczącej architektury Sielc z opisem zaobserwowanych zmian funkcji miasta. 
Forma prezentacji:  Wystawa  na II piętrze  naszej szkoły dotycząca architektury Sielc z opisem zaobserwowanych zmian funkcji miasta

Opiekun: Anna Myśliwiec   
Temat: Liczby przenikają nas i nasze życie…
Cel: zainspirowanie uczniów do zastanowienia się nad wszechogarniającymi nas PESEL-ami, PIN-ami, NIP-ami, itd.
Krótka charakterystyka projektu: Mam nadzieję, że uczniowie, którzy wybiorą proponowany przeze mnie temat nie będą się nudzić. Wszyscy mamy świadomość, że różne numery były, są i będą w historii ludzkości. Zachęcam drugoklasistów do zastanowienia się nad tym, ile ich jest i jak powstają. Będziemy może bardziej świadomi?
Forma prezentacji: Pokaz multimedialny lub wystawa plakatów.

Opiekun projektu: Edyta Juda
Temat: Kredyty i lokaty
 
Cel: Porównanie wybranych banków na polskim rynku biorąc pod uwagę m.in opłacalność lokat, inwestycji oraz warunków udzielania kredytów 

Krótka charakterystyka projektu: Uczniowie w prezentacji multimedialnej używając m.in diagramów, tabel, wykresów porównujących oferty wybranych banków przedstawiają najkorzystniejsze rozwiązania.
 
Forma prezentacji: PowerPoint - prezentacja

Opiekun: Agata Długosz
 Temat:  Był sobie fizyk.
Cel: zapoznanie się z życiorysami fizyków, napisanie scenariusza i wystawienie przedstawienia o jednym (lub wielu) z nich.
Krótka charakterystyka projektu: Zadaniem grupy uczniów będzie odszukanie informacji o fizykach (zwrócenie uwagi czym przyczynili się do rozwoju nauki, jacy byli prywatnie), następnie wybranie jednego lub kilku z nich, napisanie scenariusza, przygotowanie scenografii i wystawienie własnego przedstawienia. W tym projekcie konieczna jest umiejętność pracy w grupie, mile widziane: kreatywne pisanie, zdolności aktorskie, plastyczne, taneczne, wokalne.
Forma prezentacji: Wystawienie przedstawienia podczas Dnia Otwartego.

Zespół językowy
 
Opiekun: Irena Walo
Temat: Pablo Picasso i Salvador Dalí-życie i twórczość
Cel: Zapoznanie się z elementami sztuki hiszpańskiej. Poznanie najpopularniejszych dzieł kubizmu i surrealizmu oraz biografia dwóch cenionych artystów swojej epoki.
Krótka charakterystyka projektu: Zadaniem uczniów będzie stworzenie prezentacji na temat wybranego malarza i jednego/dwóch jego dzieł. Uczniowie oprócz informacji, które znajdą w Internecie stworzą swój własny opis danego dzieła i własną jego interpretację.
Forma prezentacji: multimedialna
Opiekun: Irena Walo
Temat: Tradycyjne potrawy Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej
Cel: Zapoznanie ze sztuką kulinarną krajów hiszpańskojęzycznych i ich podłożem kulturowym. 
Krótka charakterystyka projektu: Zadaniem uczniów będzie wybranie jednego/dwóch krajów hiszpańskojęzycznego i stworzenie prezentacji o najpopularniejszych potrawach wraz z opisem i charakterystyką danego kraju. Prezentacja będzie w języku hiszpańskim z polskimi tłumaczeniem.
Forma prezentacji: multimedialna
 
Opiekun: Joanna Napora
Temat:  Wycieczka do Londynu – ‘must-see’ wizyty w stolicy Wielkiej Brytanii.
Cel: Samodzielne poznawanie/poszerzanie wiedzy z zakresu kultury i historii Wielkiej Brytanii. Praca nad umiejętnością zbierania, analizowania i selekcjonowania informacji.  W przyszłości  umiejętność samodzielnego zaplanowania podobnej wycieczki np. do innej europejskiej stolicy przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji.
Krótka charakterystyka projektu: Uczniowie wybierają najważniejsze i najciekawsze do zobaczenia obiekty w Londynie i planują 5-dniową wycieczkę. Trasa i czas zwiedzania muszą być tak zaplanowane, aby korzystający z mini przewodnika turysta zdążył odwiedzić wszystkie zaplanowane miejsca. Podczas pracy nad prezentacją uczniowie korzystać będą nie tylko z samych informacji o zabytkach, ale także z map online w celu ustalenia odpowiedniej kolejności zwiedzania.
Formy prezentacji: Prezentacja multimedialna lub plakaty. 
 
Opiekun: Joanna Napora
Temat: Ian Fleming i wcielenia filmowe jego Jamesa Bonda
Cel: Poznanie twórczości angielskiego pisarza i filmowych adaptacji jego powieści oraz zbiorów opowiadań. Poznanie klasyki powieści szpiegowskiej (przeczytanie fragmentów książek lub opowiadań) i jej adaptacji filmowych. 
Krótka charakterystyka projektu: Stworzenie prezentacji obrazującej perypetie Jamesa Bonda w adaptacjach filmowych.  Przedstawienie sylwetki Iana Fleminga, ale przede wszystkim samej postaci bohatera jego książek w interesujący sposób – informacje o poszczególnych filmach, aktorach, ciekawych wydarzeniach na planie filmowym,  informacje dodatkowe o konkretnym filmie (np.  o zastosowaniu nowatorskich efektów) itp.  Z przeczytanych fragmentów uczniowie będą mogli np. wykorzystać cytaty, aby ubarwić prezentację.
Formy prezentacji: Prezentacja multimedialna
 
Opiekun: Renata Sobczak
Temat:  Niemcy - nasi sąsiedzi
Cel: Zapoznanie się z kulturą i zabytkami Niemiec
Krótka charakterystyka projektu:  Zadaniem uczniów będzie wybranie 8-10 miast niemieckich i przedstawienie ich na plakatach. 
Formy prezentacji: Wystawa plakatów na Dzień Otwarty
 
 
Opiekun: Renata Sobczak
Temat:  Martinstag
Cel: Zapoznanie się z tradycją i obchodami dnia św. Marcina w Niemczech
Krótka charakterystyka projektu:  Zadaniem uczniów będzie przybliżenie uczniom szkoły obchodów Dnia św. Marcina w Niemczech. Do zadań należeć będzie zapoznać się z tradycjami niemieckimi, wymyśleć zadania dla innych uczniów, zorganizować dzień św. Marcina w szkole.
Formy prezentacji: Organizacja dnia św. Marcina w szkole (13 listopada)
 
 
Zespół ds. integracji 
Opiekun: Renata Raczkowska
Temat: Konkurs szachowy
Cel: popularyzacja gry w szachy, promocja szkoły, rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia.
Krótka charakterystyka projektu: zadaniem uczniów jest przygotowanie konkursu szachowego w "Dniu Otwartym", poznanie tajników gry w szachy, przygotowanie plakatów informacyjnych i umieszczenie ich w pobliskich szkołach podstawowych, wybór i zakup nagrody, przygotowanie pomieszczenia, zachęcenie gości i uczniów gimnazjum do udziału w konkursie, poprowadzenie konkursu i nagrodzenie zwycięzcy. Ważne jest również sporządzenie dokumentacji fotograficznej z wydarzenia.
Forma prezentacji: wydarzenie, konkurs szachowy podczas "Dnia otwartego", zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej szkoły.
 
Opiekun: Agnieszka Płotczyk
Temat: Moje ręce mówią, recytują, śpiewają... - poznanie alternatywnej metody komunikacji jaką jest System Językowo Migowy (SJM).
Cel: nauka daktylografii (alfabetu palcowego). poznanie wybranych znaków w Systemie Językowo Migowym, nauka wiersza, piosenki,
Krótka charakterystyka projektu: celem projektu jest przedstawienie uczniom innego niż mowa werbalna sposobu komunikacji. Komunikacji przy użyciu rąk tj. języka migowego. Chciałabym zapoznać uczniów z językiem wizualno-przestrzennym, wskazać podobieństwa i różnice między mową werbalną a niewerbalną. Ukazać  bogactwo języka migowego  jak również istotną rolę mowy ciała przy posługiwaniu się  tym językiem.
Formy prezentacji: uczniowie podczas godziny wychowawczej zaprezentują klasie wiersz, piosenkę, dialog w Systemie Językowo Migowym (SJM)
 
Opiekun: Agnieszka Płotczyk
Temat: Kreatywne spędzanie czasu wolnego czyli zabawa w rękodzieło artystyczne.
Cel: poznanie ciekawych technik plastycznych wykorzystywanych w arteterapii, wykonanie przez uczniów prac rękodzielniczych,
Krótka charakterystyka projektu: Celem projektu jest zapoznanie uczniów z różnymi technikami plastycznymi wykorzystywanymi w arteterapii. Dowiedzą  się, jak można wykorzystać materiały z recyklingu, dary natury  itp. do stworzenia ciekawych prac rękodzielniczych. Uczniowie nauczą się, jak można "stworzyć" ozdoby bożonarodzeniowe  z makaronu, szyszek, masy solnej itp. Poznają metodę wyrobu książek okolicznościowych z papieru, tapety i kartonu, wyszywania obrazków na kartonie itp..
Formy prezentacji: wystawa prac rękodzielniczych wykonanych przez uczniów projektu
 
Opiekun: Magdalena Ciodyk
Temat: Bezpieczna e-szkoła
Cel: aktywizacja młodych ludzi do podejmowania inicjatyw kulturalnych na rzecz ich lokalnej społeczności, poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie świadomego, bezpiecznego, krytycznego i twórczego korzystania z medium, jakim jest Internet (projekt realizowany we współpracy z Fundacją Piąte Medium)
Forma prezentacji: w szkole zostanie przeszkolonych 25-30 uczniów, których zadaniem będzie realizacja własnego działania pod okiem nauczyciela oraz wolontariusza z ramienia Fundacji. Forma zależna od pomysłu wypracowanego przez grupę uczniów realizujących projekt
 
Opiekun: Małgorzata Witczak
Temat: Bez komórki da się żyć?
Cel: uświadomienie czasu spędzanego z telefonem komórkowym, zachęcanie do spędzania przerw w szkole poza siecią online
Krótka charakterystyka projektu: projekt będzie realizowany wg pomysłu uczniów, zadaniem uczniów będzie także przeprowadzenie badań w szkole dotyczących czasu oraz celu korzystania z telefonu komórkowego w każdej minucie czasu wolnego.  Promowanie rozmów z rówieśnikami podczas przerw. 
Forma prezentacji: Wydarzenie wg pomysłu uczniów, udostępnienie wyników badania. 
 
Opiekun: Edyta Romannowska
Temat: Prawa człowieka nie są nam obce - Maraton Pisania Listów
Cel: organizacja szkolnego Maratonu Pisania Listów w obronie więźniów sumienia
Krótka charakterystyka projektu: przygotowanie tygodnia Praw Człowieka którego finałem będzie Maraton Pisania Listów. Poznanie dokumentów dotyczących Praw Człowieka i szerzenie wiedzy wśród uczniów. Przygotowanie miejsca maratonowego, imprez towarzyszących, materiałów biurowych i wysłanie listów.
Forma prezentacji: galeria zdjęć, podsumowanie maratonu - wysłanie sprawozdania do siedziby Amnesty International, wstawienie fotorelacji na szkolny profil facebook.
 
Opiekun projektu: Małgorzata Świda
Temat: Jak się uczyć? Prawa rządzące naszą pamięcią.
Cele: Poznanie głównych praw rządzących naszą pamięcią oraz czynników sprzyjających zapamiętywaniu.
Krótka charakterystyka projektu: Co sprawia, że jedne treści zapamiętujemy, a inne nie? Zdarza się, że uczeń ma trudności z zapamiętywaniem treści szkolnych, ale jest w stanie po jednorazowym usłyszeniu powtórzyć jakiś „kawał”? Czym różni się ten „kawał” od materiału szkolnego? Dlaczego jest go łatwiej zapamiętać? Będziemy szukać odpowiedzi na te i inne pytania.
Forma prezentacji: Prezentacja multimedialna, przeprowadzenie lekcji dla wybranej klasy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, inne formy zaprezentowania wyników pracy zaproponowane przez uczniów.
Opiekun projektu: Małgorzata Świda 
Temat: Zabawy z ortografią - gra planszowa.
Cel: Wykonanie gry planszowej utrwalającej zasady ortograficzne.  
Krótka charakterystyka projektu: Uczniowie projektują i wykonują grę (planszową), która będzie utrwalała zasady ortograficzne, wyrazy z trudnością ortograficzną.
Forma prezentacji: Gra planszowa (zaprezentowanie jej na forum grupy). 

Opiekun projektu: Krystyna Kiendyś
Temat: Francja po polsku!  
Cel: Poznanie związków Polski z Francją na przykładach miejsc (zabytków) związanych z Polakami, lub ważnymi dla Polaków. 
Krótka charakterystyka projektu: Podczas pracy nad projektem, zadaniem uczniów jest odszukanie w historii i kulturze Francji, elementów, które łączą ją z Polską. Uczniowie tworzą notki biograficzne o osobach i miejscach wraz ze zdjęciami.
Forma prezentacji: plakat wywieszony na korytarzu szkolnym.
 
Temat: Zostań mistrzem SUDOKU !
Cel: Zapoznanie uczniów z SUDOKU (łamigłówką logiczną)
Krótka charakterystyka projektu: Uczniowie poznają sposoby rozwiązywania Sudoku oraz różnych jego rodzajów, które mogą wykorzystać do rozwijania logicznego myślenia oraz spędzenia wolnego czasu. 
Forma prezentacji: Turniej sudoku dla uczniów szkoły. 

 Opiekun projektu: Grażyna Łozińska-Lendzion
Temat: Pola Nadziei 2015.
Cel: Celem projektu edukacyjnego jest zebranie środków finansowych na hospicjum domowe.
Krótka charakterystyka: Uczniowie dowiedzą się czym zajmują się hospicja. Nawiążą współpracę z jednym warszawskich hospicjów domowych. Zadaniem uczniów będzie przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie szkoły oraz zorganizowanie miejsca do zasadzenie cebulek żonkili przed szkołą.
Forma prezentacji: ulotki, plakaty,  sadzenie żonkili, przygotowanie informacji na stronę naszej szkoły.
Opiekun projektu:  Michał Kowalczyk
Temat: Miejsca , osoby związane z historią Mokotowa i Sielec.
Cel: Zapoznanie uczniów z historią osób i miejsc  dzielnicy w jakiej mieszkają i uczą się.
Krótka charakterystyka : Uczniowie poznają historię miejsc i osób związanych z Mokotowem. Celem jest także rozbudzenie ciekawości i  miłości do swojej "małej ojczyzny" - Mokotowa.
Forma prezentacji: prezentacja multimedialna .

Opiekun: Małgorzata Opanowicz-Małyszko 
Temat: Nie uzależnieniom 
Cel: Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych przez uczniów.
Krótka charakterystyka projektu:  
Projekt stałby się okazją do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałanie uzależnieniom  czy zagrożeniom uzależnieniami wśród uczniów.
Forma prezentacji: Można przeprowadzić zajęcia w klasie/ klasach, przygotować prezentację, gazetkę, zorganizować przedsięwzięcie
 
Opiekun: Małgorzata Opanowicz-Małyszko
Temat: Wyluzuj…Jak się zrelaksować?
Cel: uczenie uczniów różnych sposobów radzenia sobie z napięciem, stresem
Oczywiście czekam na różne inne, ciekawe propozycje
Forma prezentacji: można przeprowadzić w jakieś klasie zajęcia relaksacyjne, zorganizować „Luzacki dzień w szkole”, można zrobić przedstawienie kabaretowe (pokazać, jak to działa) 
Opiekun: Justyna Indrzejczyk
Temat : Dlaczego warto czytać książki? 
Cel: kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,  poznanie literatury młodzieżowej. 
Krótka charakterystyka projektu: Zadaniem uczniów będzie stworzenie listy najpopularniejszych książek, przygotowanie prezentacji na temat ulubionej książki.  Uczniowie wybiorą książki i je przeczytają, przygotują debatę : za i przeciw czytaniu.
 Forma prezentacji: Multimedialna, konkurs międzyklasowy na prezentację, debata

Opiekun: Justyna Indrzejczyk
Temat : I Ty możesz uratować komuś życie
Cel: dobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Krótka charakterystyka projektu : W czasie relaizacji projektu uczniowie zastanowią się, czy warto znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Zdobęda wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ich zadaniem będzie: zebranie potrzebnych materiałów, wykonanie plansz, prezentacji multimedialnych oraz przygotowanie szkolenia. Przeprowadzą też wywiad z ratownikiem medycznym. 
Forma prezentacji: prezentacja multimedialna, pokaz instruktażowy, tablice poglądowe
Opiekun: Magdalena Chudzik
Temat: „ Jak chciałbyś spędzić tydzień w…?” czyli wymarzona wycieczka.
Cel: Umiejętność zaplanowania własnej podróży, nauka planowania czasu, umiejętność autoprezentacji.
Krótka charakterystyka projektu: Uczniowie wybierają sobie dowolne miejsce na świecie, które chcieliby odwiedzić i przygotowują plan podróży. Przedstawiają go w formie prezentacji multimedialnej.Forma prezentacji: prezentacja multimedialna
Opiekun: Katarzyna Deliś
TEMAT: Poznajemy kuchnie świata- jadłospis Norwegów
Cel: Poznanie upodobań kulinarnych naszych sąsiadów- Niemców. W czasie pracy nad projektem uczniowie poznają tajniki kuchni norweskiej, sprawdzą czym różni się od kuchni polskiej, stworzą przykładowy jadłospis, ocenią walory zdrowotne kuchni, zaprezentują wyniki pracy w klasie na godzinie wychowawczej.
Forma Prezentacji: plakat
Opiekun: Katarzyna Deliś
TEMAT: Środki stylistyczne – gra dydaktyczna.
Cel: Przypomnienie i utrwalenie poznanych środków stylistycznych. W czasie pracy nad projektem uczniowie przypomną sobie poznane środki stylistyczne, zaprojektują i wykonają grę dydaktyczna, która pomoże utrwalić w pamięci zdobytą wiedzę. Wyniki pracy zaprezentują w klasie na godzinie wychowawczej.
Forma Prezentacji: Gra dydaktyczna

 


Zespół wychowania fizycznego 

Opiekun projektu: Magdalena Kolańska- Ramęda
Temat: Turniej tenisa stołowego.
 Cel: Umiejętność zorganizowania małej imprezy sportowej. Poznanie zasad sędziowania. 
Krótka charakterystyka projektu:  uczniowie będą mieli za zadanie wypromować, przeprowadzić i  sędziować małą imprezę sportową dla społeczności szkolnej.
Forma prezentacji- przeprowadzenie turnieju tenisa stołowego. 

Opiekun: Tomasz Kobylarz 
Temat: Turniej piłki koszykowej – drużyn mieszanych
Cel: Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju piłki koszykowej
krótka charakterystyka projektu: Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i organizacja turnieju koszykówki. Uczniowie będą musieli poznać wcześniej zasady sędziowania.
Forma prezentacji: turniej 

Opiekun: Tomasz Kobylarz 
Temat: Turniej ringo – drużyn mieszanych
Cel: Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju ringo
Krótka charakterystyka projektu: Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i organizacja turnieju ringo. będą musieli skompletować drużyny, poznać zasady sędziowania i rozpowszechnić tę grę wśród uczniów. 
Forma prezentacji: turniej

 

 

Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi