CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie

Relacje

Projekt na skróty

Dlaczego projekt?

Jedną z najważniejszych umiejętności, które ma rozwijać współczesna szkoła, jest praca zespołowa. Metoda zespołowego projektu edukacyjnego daje taką szansę – uczy samodzielnego poszukiwania informacji, praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej na lekcjach. Ponadto uczy skutecznego komunikowania się, wymaga współdziałania, a więc rozwija tzw. kapitał społeczny.

 

Korzyści

Uczniowie zapoznają się dzięki temu z encyklopediami, słownikami, monografiami tematu. Poznają programy komputerowe, uczą się, jak gromadzić informacje, przeprowadzać wywiady. Konieczność publicznej prezentacji projektu wymaga znajomości – chociażby w podstawowym stopniu – zasad retoryki i erystyki, co na pewno przyda się uczniom w dorosłym życiu w trakcie rozmów kwalifikacyjnych czy wystąpień.

 

Cele projektu

Zadaniem projektu jest rozwiązanie jakiegoś problemu. Planując go, powinno się uwzględnić korzyści, które przyniesie on uczniom i odbiorcom. Cel nadrzędny warto rozpisać na cele cząstkowe (etapowe), które ułatwią uczniom wykonywanie kolejnych działań.

Wybrany cel może być np. związany z poznawaniem dziedzictwa regionu, planowaniem jakiejś akcji czy wykonaniem doświadczenia potwierdzającego poznane twierdzenia naukowe. Partnerem takich działań mogą się stać kina, biblioteki, urzędy czy instytucje pozarządowe.  Mogą one również przybierać postać gier edukacyjnych i terenowych, festiwali naukowych czy przedstawień teatralnych.  

Przykładowe zrealizowane projekty

 1.           Jak opracować ścieżkę literacką po okolicy?
 2.       Brudna sprawa, czyli sprzątamy miasto.
 3.            Jak liczylibyśmy, mając cztery palce u rąk?
 4.          Jak podwyższyć frekwencję wyborczą w naszym regionie?
 5.          Czy możliwe byłoby życie na Ziemi bez wody?
 6.         Czy droższe produkty są lepsze?
 7.          Jak skonstruować model cząsteczki DNA?
 8.          Dlaczego niewielkie rośliny nie łamią się pod ciężarem śniegu?
 9.          Jak dobrze wybrać przyszłą szkołę?

   
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi