CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892
« Powrót do Biblioteka

Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki  

CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego 

„Przy Łazienkach Królewskich” 

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy CLVI LO, a także rodzice uczniów. Możliwe są wypożyczenia międzybiblioteczne, na zasadach określonych umową ze współpracującą biblioteką. 

 1. Każdy czytelnik jest odpowiedzialny za wypożyczone przez siebie książki i multimedia. Nie wolno mu przekazywać ich osobom trzecim. 

 1. Bibliotekarz jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku. W razie potrzeby ma prawo poprosić o opuszczenie biblioteki osobę zachowującą się niewłaściwie lub zastosować inne sankcje przewidziane statutem. 

 1. Czytelnik wybiera książki samodzielnie. Bibliotekarz może doradzać lub odradzać, ale poza sytuacjami opisanymi poniżej nie może odmówić wypożyczenia. 

 1. Bibliotekarz uczy czytelników samodzielnego korzystania z biblioteki, a także pomaga w dotarciu do zasobów innych bibliotek, stacjonarnych i wirtualnych. 

Zachowanie w bibliotece szkolnej 

 1. Biblioteka jest miejscem nauki, pracy i spokojnej rozrywki. Potrzeby osób czytających, pracujących lub uczących się mają pierwszeństwo przed innymi.  

 1. Biblioteka powinna być miejscem ciszy. Wszelkie urządzenia nagłaśniające, dzwonki telefonów itp. muszą być wyłączone. Nagrania dźwięku (muzyka, film) mogą być odtwarzane jedynie przez słuchawki, tak, aby dźwięk nie wydostawał się na zewnątrz, z wyjątkiem p.14.  

 1. Spokojne gry towarzyskie (np. szachy), rysowanie, kulturalnie prowadzone dyskusje itp. aktywności są w czytelni dozwolone, a nawet mile widziane, o ile nie kłócą się z podstawową funkcją biblioteki (p.6.). Niedozwolone są gry hazardowe ani zachowania hałaśliwe, wulgarne, agresywne.  

 1. Gry elektroniczne są tolerowane w granicach określonych Statutem Szkoły, o ile nie zakłócają ciszy i nie przeszkadzają innym użytkownikom. Bibliotekarz ma prawo zakazać gry wzbudzającej silne emocje, powodującej spory lub wulgarne zachowanie.  

 1. Biblioteka to nie jadalnia, ale przekąska podczas czytania (np. herbatnik, jabłko, woda mineralna) będzie tolerowana. Nie wolno wnosić do czytelni rzeczy lepkich, tłustych, grożących rozlaniem się, silnie pachnących (np. tłuste kanapki, kolorowe gazowane napoje, lody, miękkie owoce). W poszczególnych przypadkach decyduje bibliotekarz.  

 1.  Wstęp do wydzielonej części magazynowej biblioteki dozwolony jest tylko za zgodą bibliotekarza.  

 1. Stanowisko pracy bibliotekarza podlega ochronie. Uczniom wolno tu wchodzić tylko na wyraźne zaproszenie.  

 1. Uczniowie mogą korzystać z komputerów z dostępem do Internetu. Bibliotekarz może ograniczyć to prawo osobom, które go nadużywają.  

 1. W czasie lekcji prowadzonych w bibliotece możliwe są odstępstwa od tych zasad – do decyzji nauczyciela.  


 

Wypożyczanie  

 1. Nie wolno wynosić z biblioteki książek bez zarejestrowania wypożyczenia. Od tego nie ma wyjątków. Dla nikogo. 

 1. Czytelnik może mieć wypożyczonych naraz do 3 książek nie będących podręcznikami. Książki należy oddać w czasie 3 tygodni od wypożyczenia, z wyjątkami opisanymi niżej. Czasopisma i materiały audiowizualne można wypożyczać na tych samych zasadach – każdy tom (płyta, kaseta) jest traktowany jak książka 

 1. Osobom przetrzymującym bibliotekarz może ograniczyć prawo do korzystania z biblioteki oraz stosować inne sankcje przewidziane Statutem szkoły. 

 1. Wypożyczania podręczników dotyczy osobny regulamin.  

 1. W ciągu tygodnia przed końcem roku szkolnego należy oddać wszystkie wypożyczone materiały („wyczyścić konto”), pod sankcja całkowitego zakazu korzystania z biblioteki na początku następnego roku aż do wywiązania się z tego obowiązku.  

 1. Czytelnik, który „wyczyścił konto” może wypożyczyć 3 pozycje na wakacje, z terminem zwrotu do 15 września, o ile zamierza podjąć w wrześniu naukę w tej szkole.  

 1. Nauczyciele wypożyczający materiały do pracy powinni rozliczyć się z nich do końca roku szkolnego. Nie obowiązuje ich limit ilości.  

 1. Lektury obowiązkowe mogą być w razie potrzeby używane dłużej niż 3 tygodnie, ale powinny być zwrócone w ciągu 1 tygodnia od zakończenia wykorzystywania na lekcjach.  

 1. Czytelnik może wystąpić o przedłużenie wypożyczenia. Bibliotekarz może odmówić, jeżeli jest to pozycja szczególnie poszukiwana (np. zarezerwowana).  

 1. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może rozszerzyć limity ilości i czasu wypożyczenia poszczególnym czytelnikom.  

 1. Książki z księgozbioru podręcznego (opatrzone odpowiednią nalepką) mogą być wypożyczane tylko za każdorazową zgodą bibliotekarza.  

 1. Książki z księgozbioru nauczycielskiego (półki „dla nauczycieli”, zielona nalepka) uczniowie mogą wypożyczać jedynie za zgodą bibliotekarza.  

Zagubienia i zniszczenia 

 1. Książkę (płytę, kasetę) zgubioną lub zniszczoną z winy czytelnika należy odkupić. Za zgodą bibliotekarza można zastąpić ją innym tytułem.  

 1. W razie przypadkowego uszkodzenia książki należy porozumieć się z bibliotekarzem co do sposobu naprawy. Nie należy reperować samemu (większość taśm samoprzylepnych niszczy papier).  

 1. Nie wolno w bibliotecznych książkach robić trwałych notatek, a zrobione ołówkiem trzeba usunąć przed oddaniem książki.  

Rezerwacje 

 1. Książki i multimedia można rezerwować. W przypadku tytułu znajdującego się w bibliotece oznacza to natychmiastowe odłożenie go do dyspozycji czytelnika; w przypadku książki wypożyczonej – wpisanie czytelnika na listę oczekujących i zablokowanie możliwości przedłużania wypożyczenia, a po zwrocie natychmiastowe odłożenie do dyspozycji pierwszej osoby z listy oczekujących.  

 1.  Pozycja zarezerwowana czeka na odbiór przez tydzień od momentu jej odłożenia. Po tym czasie wraca na półkę lub jest odkładana dla następnej osoby z listy oczekujących.  

 

Utworzono:  24 września 2017, 17:17
Aktualizacja:  14 marca 2018, 18:34
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi