CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892

PZO LICEUM

Historia

Przedmiotowy  System Oceniania z HISTORII dla CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie   PZO są zgodne ze Statutem Szkoły oraz Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.  Przedmiotem oceny ucznia są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych.   I. Zasady...

Polski

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego dla liceum PZO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17) oraz programów nauczania „Ponad słowami” i „Przeszłość to dziś” Zasady PZO są zgodne z zasadami WZO. Stosuje...

Matematyka, informatyka, przedmioty przyrodnicze

PSO z matematyki, informatyki i przedmiotów przyrodniczych - czytaj więcej Wymagania: Biologia Geografia Informatyka P Informatyka R Grafika komputerowa Matematyka Chemia Fizyka  

Religia

  OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne...

Wychowanie fizyczne

PZO z wychowania fizycznego w CLVI LO Integracyjnym w Warszawie    Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego.    Ocena  Wymagania edukacyjne  Uwagi  6  uczeń  aktywnie...

"Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem i pielęgnują je, dopóki nie przekonamy ich, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą. Niektóre dzieci nigdy nie dają się o tym przekonać i przechodzą przez życie, wierząc, że nauka jest przyjemnością i jedyną grą, w którą warto grać się bawić."      (GLENN DOMAN)

Dbam o to, aby w naszej szkole jak najwięcej uczniów myślało podobnie oraz czerpało radość z uczenia się, z brania odpowiedzialności za zdobywanie wiedzy, rozwijając również przy tym i kształtując swoją osobowość. 

Małgorzata Kułaczkowska - dyrektor CLVI Liceum