CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892

PZO GIMNAZJUM

Język polski

  Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego  PZO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17) oraz programu nauczania „Słowa na czasie” . Zasady PZO są zgodne z zasadami WZO. Stosuje się dwa poziomy wymagań:...

Historia

HISTORIA - kryteria oceniania Zobacz cały dokument _ PZO Prace pisemne:       sprawdziany obejmują większą partię materiału np. rozdział lub epokę historyczną,    raz w semestrze klasa pisze test wiadomości podstawowych obejmujący dotychczasowy       okres nauki (cały dotychczas omówiony materiał);         ...

Wos

  Przedmiotowy system oceniania – WOS    Na każdą lekcję uczeń przynosi zeszyt przedmiotowy i podręcznik   oraz wszystkie przybory potrzebne do pracy.  W przypadku nieobecności na lekcji, obowiązkiem ucznia jest uzupełnienie notatki, pracy domowej, wiadomości w terminie uregulowanym przez WSO. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: sprawdziany, kartkówki, prace...

Geografia

 Przedmiotowy System Oceniania na lekcjach geografii       Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulamin pracowni i stosować zasady BHP.      Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji swój zeszyt, podręcznik (może być jeden na ławce), zeszyt ćwiczeń oraz wszystkie przybory potrzebne do pracy.      Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać notatki w zeszycie...

Biologia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA        Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulamin pracowni i stosować zasady BHP.     Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji swój zeszyt, podręcznik (może być jeden na ławce), zeszyt ćwiczeń oraz wszystkie przybory potrzebne do pracy.       Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać notatki w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń. W...

"Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem i pielęgnują je, dopóki nie przekonamy ich, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą. Niektóre dzieci nigdy nie dają się o tym przekonać i przechodzą przez życie, wierząc, że nauka jest przyjemnością i jedyną grą, w którą warto grać się bawić."      (GLENN DOMAN)

Dbam o to, aby w naszej szkole jak najwięcej uczniów myślało podobnie oraz czerpało radość z uczenia się, z brania odpowiedzialności za zdobywanie wiedzy, rozwijając również przy tym i kształtując swoją osobowość. 

Małgorzata Kułaczkowska - dyrektor CLVI Liceum