CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie

PZO GIMNAZJUM

Język polski

  Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego  1.     PZO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. 2.     Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17) oraz programu nauczania „Słowa na czasie” . 3.    ...

Historia

HISTORIA - kryteria oceniania Zobacz cały dokument _ PZO 1. Prace pisemne: -          sprawdziany obejmują większą partię materiału np. rozdział lub epokę historyczną, raz w semestrze klasa pisze test wiadomości podstawowych obejmujący dotychczasowy okres nauki (cały dotychczas omówiony materiał); -          kartkówki obejmują...

Wos

  Przedmiotowy system oceniania – WOS   1.     Na każdą lekcję uczeń przynosi zeszyt przedmiotowy i podręcznik   oraz wszystkie przybory potrzebne do pracy. 2.     W przypadku nieobecności na lekcji, obowiązkiem ucznia jest uzupełnienie notatki, pracy domowej, wiadomości w terminie uregulowanym przez WSO. 3.    Ocenianiu podlegają następujące formy...

Geografia

 Przedmiotowy System Oceniania na lekcjach geografii {C}1.      Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulamin pracowni i stosować zasady BHP. {C}2.      Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji swój zeszyt, podręcznik (może być jeden na ławce), zeszyt ćwiczeń oraz wszystkie przybory potrzebne do pracy. {C}3.      Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać...

Biologia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA    {C}1.      Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulamin pracowni i stosować zasady BHP. {C}2.      Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji swój zeszyt, podręcznik (może być jeden na ławce), zeszyt ćwiczeń oraz wszystkie przybory potrzebne do pracy. {C}3.      Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać notatki w...

"Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem i pielęgnują je, dopóki nie przekonamy ich, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą. Niektóre dzieci nigdy nie dają się o tym przekonać i przechodzą przez życie, wierząc, że nauka jest przyjemnością i jedyną grą, w którą warto grać się bawić."      (GLENN DOMAN)

Dbam o to, aby w naszej szkole jak najwięcej uczniów myślało podobnie oraz czerpało radość z uczenia się, z brania odpowiedzialności za zdobywanie wiedzy, rozwijając również przy tym i kształtując swoją osobowość. 

Małgorzata Kułaczkowska - dyrektor CLVI Liceum