CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Rekrutacja

Pytania i odpowiedzi

 1. Jakie zajęcia pozalekcyjne, wyjścia, wycieczki, projekty międzyklasowe odbywają się w szkole? Czy w szkole toczy się jakieś życie poza nauką?

Tak, toczy się. Co dzieje się w szkole zależy od działań samorządu szkolnego oraz klasowego. To uczniowie zgłaszają swoje pomysły, które później są wspólnie realizowane. Działają koła zainteresowań. Trudno jest teraz pisać o wycieczkach, nie wiemy jak będzie wyglądał rok szkolny od września.

 1. Jakie języki obce (poza językiem angielskim) mają do wyboru uczniowie w Państwa szkole?

Uczniowie mają do wyboru: język niemiecki i język hiszpański. W jednej klasie mogą być utworzone grupy z j. niemieckim i j. hiszpańskim. Zastrzegamy sobie jednak prawo dokonania zmiany drugiego języka w przypadku, gdyby w tej klasie chęć uczenia określonego języka wybrało niewielu uczniów.

 1. Czy w klasie informatycznej jest zwykle przewaga chłopców jak w większości innych szkół?

Tak, ale dziewczęta, które są w tych klasach, czują się bardzo dobrze, nie jest to dla nich problem.

 1. Gdzie znajduje się informacja na temat wyników matur w Państwa szkole?

Informacje o wynikach matury pierwszego rocznika absolwentów naszego liceum są widoczne na profilu szkoły na stronie waszaedukacja.pl.

 1. Czy na stronie szkoły dostępna jest średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do licem w ubiegłych latach?

Bezpośrednio na stronie szkoły nie ma takiej informacji. Wyniki punktowe naboru opublikowane są m.in. na stronie waszaedukacja.pl.
Wyniki punktowe kandydatów do szkoły na rok 2020/2021:

 • klasa humanistyczna minimalne punkty 88,25, średnio 111,09, max 166,5
 • klasa z rozszerzoną geografią i językiem angielskim minimalne punkty 111,4, średnio 122,87, max 151,5
 • klasa biologiczno-chemiczna minimalne punkty 91, średnio 119,36, max 166,05
 • klasa geograficzno – informatyczna minimalne punkty 91,9, średnio 111,54, max 150,75
 1. Czy w szkole są uczniowie, którzy realizują indywidulany tok nauczania z włączaniem?

Tak, są tacy uczniowie, ale to nie jest indywidualny tok nauczania. O takiej możliwości realizacji indywidualnych godzin z jednoczesną nauką z włączeniem w klasie decyduje zespół nauczycieli uczących dopiero przynajmniej po pierwszym miesiącu nauki.

 1. Do której pierwszej klasy przyjmowani są uczniowie z orzeczeniem?

Uczniowie z orzeczeniem przyjmowani są do każdej klasy pierwszej, którą zgłosiliśmy w systemie rekrutacji. W każdej z tych klas mamy 5 miejsc dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Czy podania uczniów z orzeczeniem są rozpatrywane indywidualnie? Co jeśli uczeń zdobędzie mniejszą ilość punktów niż wymagana?

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Komisja kwalifikacyjna bierze pod uwagę zalecenia zawarte w orzeczeniu i sprawdza, czy nasza szkoła jest w stanie spełnić zalecenia zawarte w tym orzeczeniu. To jest podstawą przyjęcia. Dla tych uczniów punkty nie są liczone. Brane są pod uwagę ich możliwości realizowania programu danej klasy.

 1. Czy o przyjęciu ucznia z orzeczeniem decyduje rozmowa, czy punkty i świadectwo?

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest powyżej, w p. 8.

 1. Co z uczniami zwolnionymi z egzaminu ósmoklasisty?

Uczeń, który jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty jest przyjmowany zgodnie z regulaminem rekrutacji. Tak samo musi uczestniczyć w elektronicznym naborze.

 1. Na co trzeba zwrócić uwagę w orzeczeniu? Na co Państwo zwracają uwagę?

Ważne dla nas jest, czy jesteśmy w stanie realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu danego ucznia.

 1. Czy odbywają się spotkania z kandydatem z orzeczeniem?

Nie, nie odbywają się. Dopiero po przyjęciu do szkoły takie spotkania odbywają się pod koniec sierpnia.

 1. Czy istnieje możliwość spotkania indywidulanego z Panią Dyrektor w sprawie ucznia z orzeczeniem?

Spotkanie jest możliwe po wcześniejszym umówieniu. Jednak warto pamiętać, że dyrektor szkoły nie uczestniczy w spotkaniach komisji kwalifikacyjnej i nie ma żadnego wpływu na decyzję komisji. Nie ma prawa wpływać na te decyzje.

 1. Kiedy będzie znana decyzja komisji czy dziecko z orzeczeniem, z pierwszego wyboru, zostało przyjęte?

Zgodnie z harmonogramem działań ósmoklasisty, który jest umieszczony na stronie Biura Edukacji.

 1. Jak postępuje się z dziećmi z opinią o dysleksji głębokiej, która jest ważna do końca szkoły podstawowej?

Opinia jest ważna przez cały okres nauki w każdej szkole. Uczeń, który ją posiada musi dostarczyć ją do szkoły. Nauczyciele, którzy uczą danego ucznia zapoznają się z nią i biorą pod uwagę.

Utworzono:  18 marca 2021, 15:56
Aktualizacja:  18 marca 2021, 16:08
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi