CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Historia i społeczeństwo

  Przedmiotowe zasady oceniania z historii i społeczeństwa obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020   I. Postanowienia wstępne 1. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17) oraz programem nauczania: Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. 2....

Utworzono: 13 września 2017, 10:25
Aktualizacja: 16 września 2019, 13:41

Historia

  Przedmiotowe zasady oceniania z historii rok szkolny 2019/2020   I. Postanowienia wstępne 1. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17) oraz programem nauczania: Poznać przeszłość. Zrozumieć przeszłość. Wiek XX; Poznać przeszłość 1. Zakres podstawowy; Zrozumieć przeszłość 1. Zakres rozszerzony. 2....

Utworzono: 16 października 2019, 19:16
Aktualizacja: 16 października 2019, 19:16

Matematyka

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z MATEMATYKI   I Przedmiotowe  zasady oceniania opracowano w oparciu o : Podstawę programową nauczania matematyki Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Statutu Szkoły   II  Przedmiotem oceniania...

Utworzono: 13 września 2017, 18:41
Aktualizacja: 16 września 2019, 13:36

Wychowanie fizyczne

PZO z wychowania fizycznego w CLVI LO Integracyjnym w Warszawie   Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Ocena Wymagania edukacyjne Uwagi 6 uczeń  aktywnie uczestniczył we wszystkich lekcjach w- f uczeń ćwiczył na wszystkich zajęciach (poza uzasadnionymi przypadkami, np. krótkotrwałe zwolnienie lekarskie lub od...

Utworzono: 16 września 2017, 12:48
Aktualizacja: 13 września 2019, 08:59

Języki obce

Warszawa, 1 września 2019 r.   Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języków obcych dla liceum   Zasady PZO są zgodne z zasadami oceniania zamieszczonymi w Statucie Szkoły. PZO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Stosuje się dwa poziomy wymagań: podstawowy oraz ponadpodstawowy.   Wymagania ogólne: Ocenie podlegają: Sprawdziany, kartkówki...

Utworzono: 17 września 2017, 13:52
Aktualizacja: 26 września 2019, 18:13

"Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem i pielęgnują je, dopóki nie przekonamy ich, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą. Niektóre dzieci nigdy nie dają się o tym przekonać i przechodzą przez życie, wierząc, że nauka jest przyjemnością i jedyną grą, w którą warto grać się bawić."      (GLENN DOMAN)

Dbam o to, aby w naszej szkole jak najwięcej uczniów myślało podobnie oraz czerpało radość z uczenia się, z brania odpowiedzialności za zdobywanie wiedzy, rozwijając również przy tym i kształtując swoją osobowość. 

Małgorzata Kułaczkowska - dyrektor CLVI Liceum