CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892
« Powrót do Rekrutacja

Prezentacja oferty

OFERTA EDUKACYJNA DLA KANDYDATÓW  

CLVI LO  NA  

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

 

Klasa z rozszerzonymi: językiem polskim i historią: 

     To propozycja dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje pasje humanistyczne, lubią występować publicznie, organizować wydarzenia, pisać, kręcić filmy i chcieliby tym się zajmować także w życiu zawodowym. W ofercie tej klasy mamy warsztaty dziennikarskie.  

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski  oraz historia lub wos.                      

Oferta uzupełniająca:                                                                                    

W ofercie klasy mamy warsztaty dziennikarskie: ”media w praktyce”, w czasie których : 

 • uczymy się, jak pisać teksty do mediów 
 •  pracujemy nad pewnością siebie i budowaniem własnego wizerunku 
 •  planujemy kampanie reklamowe 
 •  projektujemy okładki płyt, nagrywamy wywiadów 
 •  tworzymy reportaże filmowe i fotoreportaże oraz animacje. 

Ponadto dubbingujemy filmy. Wychodzimy na warsztaty, nagrania w telewizji, radiu i konferencje z udziałem youtuberów.  

Klasa z rozszerzonymi: geografią i językiem angielskim:  

      Uczniowie tej klasy realizują zakres rozszerzony z geografii  i języka angielskiego. W ramach rozszerzenia z geografii będą rozwijać swoją wiedzę dotyczącą Polski, Europy i świata. Będą mieli okazję krytycznym okiem ocenić działalność człowieka na Ziemi i mieć swój wkład w ratowanie naszej Planety. 

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, geografia.  

       W ramach rozszerzenia z języka angielskiego uczniowie będą mieli możliwość: 

 • poszerzenia zasobu słownictwa geograficznego i nomenklatury specjalistycznej, 
 • uczestniczenia w konwersacjach i dyskusjach(negocjowanie, informowanie, prezentowanie), 
 • przetestowania wiedzy językowej w praktyce(wyjścia i wyjazdy turystyczne), 
 • poznania podstaw tłumaczeń pisemnych i ustnych.                                                                                          

Oferta uzupełniająca: 

 Przedmiotem w ofercie uzupełniającej jest „wstęp do ekonomii”, którego celem jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami i modelami współczesnej makroekonomii i mikroekonomii. 

W ramach realizacji przedmiotu „wstęp do ekonomii” uczniowie będą:  

 • poznawać kluczowe procesy i reakcje zachodzące w gospodarce, 
 • poznawać zagadnienia przygotowujące do prowadzenia własnej firmy i praktycznego zastosowania ekonomii w życiu, 
 • poznawać pracę Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, 
 • brać udział w wywiadach ekonomicznych na uczelni Łazarskiego, 
 • odwiedzać różne instytucje finansowe.                                                                                                  

Klasa z rozszerzonymi: geografią i informatyką:   

          Uczniowie tej klasy realizują zakres rozszerzony z informatyki  oraz geografii. Wspólnie będą poznawać nowoczesne technologie, programować i ożywiać roboty, tworzyć własne projekty graficzne.  
To propozycja dla tych, którzy postrzegają świat globalnie i chcą poznać oraz zrozumieć jego różnorodność.  

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, fizyka lub geografia.  

 

Oferta uzupełniająca:  

W ofercie uzupełniającej klasy przygotowaliśmy zajęcia specjalistyczne z języka angielskiego, w których m.in.: 

 •  język angielski w informatyce (nomenklatura używana  w programowaniu i przy wykorzystaniu komputera w technologiach informacyjnych, robotyka, podzespoły komputerowe, design  i dystrybucja)  
 •  specjalistyczny język angielski (grafika komputerowa) 
 • specjalistyczny język angielski (geografia, turystyka) 
 • zajęcia z kulturoznawstwa w języku angielskim (język branżowy – turystyka).

Klasa z rozszerzonymi: biologią i chemią:  

         Przedmioty te będą realizowane w zakresie rozszerzonym  z wykorzystaniem metod laboratoryjnych. Uczniowie będą odkrywać świat natury i rządzące nim prawa. To propozycja dla uczniów przygotowujących się do kontynuowania nauki na studiach przyrodniczych, medycznych i inżynierskich.

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia.  

Przedmiotem w ofercie uzupełniającej są „podstawy ratownictwa medycznego”, którego program ma za zadanie zapoznać młodzież  

z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wyćwiczyć podstawowe zabiegi resuscytacyjne. W ramach zajęć realizowane będą         

 • elementy anatomii i fizjologii   
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • zabiegi ratownicze w stanach zagrożenia życia     
 • promocja zdrowia i zdrowego stylu życia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Oferta uzupełniająca: 
 • praca metodą warsztatową oraz metodą IBSE 
 • wycieczki przyrodnicze 
 • wykłady i warsztaty na uniwersytetach 
 • działalność w szkolnym wolontariacie, pomoc osobom  z niepełnosprawnościami 
 • projekty edukacyjne w ramach podstaw ratownictwa. 

 

PONADTO:  

 

Zajęcia kształtujące kreatywność:                                                                                                                                          

W obliczu nadchodzących zmian, nowa szkoła to szansa na stworzenie nowego oblicza. W związku z tym wszystkie klasy pierwsze mają w ofercie zajęcia kształtujące kreatywność (trening twórczości). Wprowadzenie treningu twórczości pozwala rozwijać wszystkie poziomy myślenia takie jak: pamiętanie, rozumienie, stosowanie, analizowanie, ocenianie, a przede wszystkim tworzenie, nowych konstrukcji w postaci wytworów, pomysłów i rozwiązań. Rozwijanie tych  zdolności już w klasach pierwszych sprzyja  budowaniu poczucia bezpieczeństwa oraz twórczej i naukowej atmosfery. 

W treningu twórczości stosuje się rozmaite techniki służące podwyższeniu twórczego potencjału uczestników.  

Słowo "trening" oznacza nabywanie wprawy, dlatego oddziaływania tego rodzaju polegają na praktycznym ćwiczeniu umiejętności niezbędnych w twórczym działaniu: postawę otwartości (podaje wiele różnorodnych rozwiązań, potrafi ocenić i docenić rozwiązania swoje  i innych, łączy odległe idee), dokonuje odległych skojarzeń, łączy dwa lub kilka pojęć tworząc nową całość, tworzy metafory, poprzez analogię potrafi uwypuklić podobieństwo dwóch odrębnych pojęć. 

 

Matematyka praktyczna: 

 W ofercie szkoły mamy  innowację pedagogiczną i nowy przedmiot „Matematyka praktyczna”, na którym pracujemy metodą „Myślącej klasy” w 3-osobowych grupach dobieranych losowo  w widoczny sposób na pionowych, ścieralnych powierzchniach.  

Innowacja zakłada rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania przydatnych  
w nauce matematyki. Ponadto przewiduje wyposażenie uczniów  w kompetencje kluczowe, np. kreatywność czy współpracę w grupie będące podstawą sukcesów życiowych każdego człowieka. 

Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi