CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne

Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Lo3
Radio2

Pomoc socjalna

Od 1 września można składać wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny u pedagoga szkolnego Łukasz Zbroszczyka.

        

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest udokumentowany miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie większy niż 514 zł (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), tzw. Program „Rodzina 500+”.

 

Wniosek o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2016 r.

 

 

wniosek o zasiłek szkolny do pobrania tutaj

 

wniosek o stpendium szkolne do pobrania tutaj

 

 

 

Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi