CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Rekrutacja

Oferta naszej szkoły

OFERTA EDUKACYJNA DLA KANDYDATÓW  

CLVI LO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Klasa z rozszerzonymi: językiem polskim i historią: 

To propozycja dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje pasje humanistyczne, lubią występować publicznie, organizować wydarzenia, pisać, kręcić filmy i chcieliby tym się zajmować także w życiu zawodowym. W ofercie tej klasy mamy warsztaty dziennikarskie.  

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski  oraz historia lub wos.

Oferta uzupełniająca:

W ofercie klasy mamy warsztaty dziennikarskie ”media w praktyce”, w czasie których : 

 • uczymy się, jak pisać teksty do mediów 
 •  pracujemy nad pewnością siebie i budowaniem własnego wizerunku 
 •  planujemy kampanie reklamowe 
 •  projektujemy okładki płyt, nagrywamy wywiady 
 •  tworzymy reportaże filmowe i fotoreportaże oraz animacje. 

Ponadto dubbingujemy filmy. Wychodzimy na warsztaty, nagrania w telewizji, radiu i konferencje z udziałem youtuberów.  

Klasa z rozszerzonymi: geografią i językiem angielskim:  

Uczniowie tej klasy realizują zakres rozszerzony z geografii  i języka angielskiego. W ramach rozszerzenia z geografii będą rozwijać swoją wiedzę dotyczącą Polski, Europy i świata. Będą mieli okazję krytycznym okiem ocenić działalność człowieka na Ziemi i mieć swój wkład w ratowanie naszej Planety. 

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, geografia.  

W ramach rozszerzenia z języka angielskiego uczniowie będą mieli możliwość: 

 • poszerzenia zasobu słownictwa geograficznego i nomenklatury specjalistycznej, 
 • uczestniczenia w konwersacjach i dyskusjach (negocjowanie, informowanie, prezentowanie), 
 • przetestowania wiedzy językowej w praktyce (wyjścia i wyjazdy turystyczne), 
 • poznania podstaw tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Oferta uzupełniająca: 

 Przedmiotem w ofercie uzupełniającej jest „wstęp do ekonomii”, którego celem jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami i modelami współczesnej makroekonomii i mikroekonomii. 

W ramach realizacji przedmiotu „wstęp do ekonomii” uczniowie będą:  

 • poznawać kluczowe procesy i reakcje zachodzące w gospodarce, 
 • poznawać zagadnienia przygotowujące do prowadzenia własnej firmy i praktycznego zastosowania ekonomii w życiu, 
 • poznawać pracę Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, 
 • brać udział w wywiadach ekonomicznych na uczelni Łazarskiego, 
 • odwiedzać różne instytucje finansowe.

Klasa z rozszerzonymi: geografią i informatyką:   

          Uczniowie tej klasy realizują zakres rozszerzony z informatyki  oraz geografii. Wspólnie będą poznawać nowoczesne technologie, programować i ożywiać roboty, tworzyć własne projekty graficzne.  
To propozycja dla tych, którzy postrzegają świat globalnie i chcą poznać oraz zrozumieć jego różnorodność.  

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, fizyka lub geografia.  

Oferta uzupełniająca:  

W ofercie uzupełniającej klasy przygotowaliśmy zajęcia specjalistyczne z języka angielskiego, w których m.in.: 

 •  język angielski w informatyce (nomenklatura używana  w programowaniu i przy wykorzystaniu komputera w technologiach informacyjnych, robotyka, podzespoły komputerowe, design i dystrybucja)
 •  specjalistyczny język angielski (grafika komputerowa),
 • specjalistyczny język angielski (geografia, turystyka),
 • zajęcia z kulturoznawstwa w języku angielskim (język branżowy – turystyka).

Klasa z rozszerzonymi: biologią i chemią:  

         Przedmioty te będą realizowane w zakresie rozszerzonym  z wykorzystaniem metod laboratoryjnych. Uczniowie będą odkrywać świat natury i rządzące nim prawa. To propozycja dla uczniów przygotowujących się do kontynuowania nauki na studiach przyrodniczych, medycznych i inżynierskich.

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia.  

Przedmiotem w ofercie uzupełniającej są „podstawy ratownictwa medycznego”, którego program ma za zadanie zapoznać młodzież z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wyćwiczyć podstawowe zabiegi resuscytacyjne. W ramach zajęć realizowane będą

 • elementy anatomii i fizjologii,
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,
 • zabiegi ratownicze w stanach zagrożenia życia,
 • promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

Oferta uzupełniająca:  

 • praca metodą warsztatową oraz metodą IBSE,
 • wycieczki przyrodnicze,
 • wykłady i warsztaty na uniwersytetach,
 • działalność w szkolnym wolontariacie, pomoc osobom z niepełnosprawnościami,
 • projekty edukacyjne w ramach podstaw ratownictwa.

PONADTO:  

Zajęcia kształtujące kreatywność:

W obliczu nadchodzących zmian, nowa szkoła to szansa na stworzenie nowego oblicza. W związku z tym wszystkie klasy pierwsze mają w ofercie zajęcia kształtujące kreatywność (trening twórczości). Wprowadzenie treningu twórczości pozwala rozwijać wszystkie poziomy myślenia takie jak: pamiętanie, rozumienie, stosowanie, analizowanie, ocenianie, a przede wszystkim tworzenie, nowych konstrukcji w postaci wytworów, pomysłów i rozwiązań. Rozwijanie tych  zdolności już w klasach pierwszych sprzyja  budowaniu poczucia bezpieczeństwa oraz twórczej i naukowej atmosfery. 

W treningu twórczości stosuje się rozmaite techniki służące podwyższeniu twórczego potencjału uczestników.

Słowo "trening" oznacza nabywanie wprawy, dlatego oddziaływania tego rodzaju polegają na praktycznym ćwiczeniu umiejętności niezbędnych w twórczym działaniu: postawę otwartości (podaje wiele różnorodnych rozwiązań, potrafi ocenić i docenić rozwiązania swoje i innych, łączy odległe idee), dokonuje odległych skojarzeń, łączy dwa lub kilka pojęć tworząc nową całość, tworzy metafory, poprzez analogię potrafi uwypuklić podobieństwo dwóch odrębnych pojęć. 

Matematyka praktyczna: 

W ofercie szkoły mamy  innowację pedagogiczną i nowy przedmiot „Matematyka praktyczna”, na którym pracujemy metodą „Myślącej klasy” w 3-osobowych grupach dobieranych losowo  w widoczny sposób na pionowych, ścieralnych powierzchniach.  

Innowacja zakłada rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania przydatnych  w nauce matematyki. Ponadto przewiduje wyposażenie uczniów  w kompetencje kluczowe, np. kreatywność czy współpracę w grupie będące podstawą sukcesów życiowych każdego człowieka. 

 

Utworzono:  22 marca 2017, 12:25
Aktualizacja:  08 maja 2020, 16:07
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi