CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892

Nauczyciele wspomagający

Grażyna Łozińska-Lendzion

Grażyna Łozińska-Lendzion- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

W CLVI Liceum Ogólnokształcącym Integracyjnym pracuję od 2007 r. Ukończyłam pedagogikę specjalną w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej oraz podyplomowe studium logopedii. W pracy z młodzieżą ważny jest dla mnie każdy uczeń. Chcę aby czas spędzony w szkole był przez nich mile wspominany. W wolnym czasie uprawiam jogging oraz jogę.

Agnieszka Płotczyk

Agnieszka Płotczyk - nauczyciel wspomagający 2B liceum

Agnieszka Płotczyk - nauczyciel wspomagający klasy 2B liceum Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym - surdopedagogiem i terapeutą zajęciowym. Prowadzę również rewalidację surdopedagogiczną tj, zajęcia specjalistyczne dla uczniów z wadą słuchu. W mojej pracy nauczyciela specjalnego najważniejsze jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Poznanie jego mocnych i słabych stron, dobranie takich metod i form pracy,...

Małgorzata Świda

Małgorzata Świda - nauczyciel wspomagający klasy 3c

Małgorzata Świda - Nauczyciel wspomagający klasy 3C Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku: pedagogika specjalna i terapia pedagogiczna. Aktualnie poszerzam swoją wiedzę z zakresu psychologii. Wspieram uczniów w pokonywaniu trudności również na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Moja praca stawia przede mną wyzwania,...

Małgorzata Witczak

Małgorzata Witczak - nauczyciel wspomagający w klasie 2A liceum

Małgorzata Witczak - Nauczyciel wspomagający w klasie 2a. W szkole pracuję ósmy rok. Każdy uczeń jest dla mnie wyjątkowy, każdy wnosi mnóstwo radości do mojej pracy i życia. Radość ta jest tym większa, im częściej widzę jak uczniowie odnoszą sukcesy, w nauce, w poprawie zachowania, kiedy relacje między nami są silniejsze. Nie ma lepszej motywacji do pracy. Interesuję się zagadnieniami nauczania i wychowania. Ciekawią mnie także...

Katarzyna Deliś

Katarzyna Deliś - nauczyciel wspomagający

Katarzyna Deliś - nauczyciel wspomagający. Z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym. Ukończyłam również pedagogikę pracy i zarządzanie w oświacie oraz terapię pedagogiczną i oligofrenopedagogikę. Moje poglądy na wychowanie i nauczanie najlepiej obrazuje poniższy cytat: „Dziecko krytykowane uczy się potępiać. Dziecko żyjące w nieprzyjaźni uczy się agresji. Dziecko wyśmiewane uczy się nieśmiałości. Dziecko zawstydzane...

"Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem i pielęgnują je, dopóki nie przekonamy ich, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą. Niektóre dzieci nigdy nie dają się o tym przekonać i przechodzą przez życie, wierząc, że nauka jest przyjemnością i jedyną grą, w którą warto grać się bawić."      (GLENN DOMAN)

Dbam o to, aby w naszej szkole jak najwięcej uczniów myślało podobnie oraz czerpało radość z uczenia się, z brania odpowiedzialności za zdobywanie wiedzy, rozwijając również przy tym i kształtując swoją osobowość. 

Małgorzata Kułaczkowska - dyrektor CLVI Liceum