CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie

Nauczyciele wspomagający

Grażyna Łozińska-Lendzion

Grażyna Łozińska-Lendzion - Nauczyciel wspomagający w klasie 2B

Grażyna Łozińska-Lendzion - Nauczyciel wspomagający W Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi pracuję od 2007 r. Ukończyłam pedagogikę specjalną w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej oraz podyplomowe studium logopedii. W pracy z młodzieżą ważny jest dla mnie każdy uczeń. Chcę aby czas spędzony w gimnazjum był przez nich mile wspominany. W wolnym czasie uprawiam jogging oraz jogę.

Agnieszka Płotczyk

Agnieszka Płotczyk - Nauczyciel wspomagający 1B liceum

Agnieszka Płotczyk - Nauczyciel wspomagający klasy 1B liceum Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym - surdopedagogiem i terapeutą zajęciowym. Prowadzę również rewalidację surdopedagogiczną tj, zajęcia specjalistyczne dla uczniów z wadą słuchu. W mojej pracy nauczyciela specjalnego najważniejsze jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Poznanie jego mocnych i słabych stron, dobranie takich metod i form pracy,...

Małgorzata Świda

Małgorzata Świda - Nauczyciel wspomagający klasy 2c

Małgorzata Świda - Nauczyciel wspomagający klasy 2C Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku: pedagogika specjalna i terapia pedagogiczna. Aktualnie poszerzam swoją wiedzę z zakresu psychologii. Wspieram uczniów w pokonywaniu trudności również na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Moja praca stawia przede mną wyzwania,...

Małgorzata Witczak

Małgorzata Witczak - Nauczyciel wspomagający w klasie 1A liceum

Małgorzata Witczak - Nauczyciel wspomagający w klasie 1a. W Gimnazjum nr 7 pracuję siódmy rok. Każdy uczeń jest dla mnie wyjątkowy, każdy wnosi mnóstwo radości do mojej pracy i życia. Radość ta jest tym większa, im częściej widzę jak uczniowie odnoszą sukcesy, w nauce, w poprawie zachowania, kiedy relacje między nami są silniejsze. Nie ma lepszej motywacji do pracy. Interesuję się zagadnieniami nauczania i wychowania. Ciekawią...

Katarzyna Deliś

Katarzyna Deliś - Nauczyciel wspomagający klasy 2C

Katarzyna Deliś - Nauczyciel wspomagający klasy 2C Z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym. Ukończyłam również pedagogikę pracy i zarządzanie w oświacie oraz terapię pedagogiczną i oligofrenopedagogikę. Moje poglądy na wychowanie i nauczanie najlepiej obrazuje poniższy cytat: „Dziecko krytykowane uczy się potępiać. Dziecko żyjące w nieprzyjaźni uczy się agresji. Dziecko wyśmiewane uczy się nieśmiałości. Dziecko...

"Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem i pielęgnują je, dopóki nie przekonamy ich, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą. Niektóre dzieci nigdy nie dają się o tym przekonać i przechodzą przez życie, wierząc, że nauka jest przyjemnością i jedyną grą, w którą warto grać się bawić."      (GLENN DOMAN)

Dbam o to, aby w naszej szkole jak najwięcej uczniów myślało podobnie oraz czerpało radość z uczenia się, z brania odpowiedzialności za zdobywanie wiedzy, rozwijając również przy tym i kształtując swoją osobowość. 

Małgorzata Kułaczkowska - dyrektor CLVI Liceum