CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892
Zdjęcie tła 3
« Powrót do Home

Mamy wyróżnenie w konkursie na najlepsze przestrzenie uczenia się w Warszawie

Kapituła Konkursu na "Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie" przyznała nam wyróżnienie. Organizatorem konkursu jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy oraz Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Celem Konkursu jest wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych, przedszkolnych i lokalnych. W bieżącym roku o nagrodę ubiegało się 21 placówek

Na przykładzie zmian w sali do zajęć języka angielskiego i języka polskiego pokazaliśmy podjęty przez nas kierunek zmian przestrzeni edukacyjnych. Organizacja przestrzeni w sali lekcyjnej wynika nie tylko z konieczności fizycznej modernizacji sal lekcyjnych, ale stoi za nią przede wszystkim zmiana podejścia do filozofii nauczania. Jej kluczowym aspektem jest budowanie relacji – dlatego w salach przeważa układ stolików w tzw. podkowę albo uczniowie siedzą w grupach, tak by mogli komunikować się ze sobą. Przebudowa sposobu uczenia się przez uczniów zakłada również dbałość o ich indywidualne potrzeby: stąd w salach oprócz tradycyjnych krzeseł kanapy oraz siedziska, stanowiska z komputerami z dostępem do Internetu. Dążymy do modelu, w którym klasa jest odfrontowiona - zasadnicza część pracy odbywa się przy stolikach, nauczyciel przemieszcza się po sali, monitorując pracę uczniów.

Utworzono:  24 czerwca 2020, 21:27
Aktualizacja:  24 czerwca 2020, 21:30
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi