CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 17/2018/2019

z dnia 18.06.2018 r.w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych i  klasyfikacyjnych CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie

Na podstawie art. 44 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) oraz § 16 rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy              w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534), zarządzam:

§ 1.  Powołanie komisji, które przeprowadzą egzaminy poprawkowe dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

§ 2.Skład komisji, zajęcia edukacyjne objęte egzaminami poprawkowymi i klasyfikacyjnymi oraz termin egzaminów poprawkowych zawarte są w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia  nr 17/2018/2019

Terminy egzaminów poprawkowych

Lp.

nazwa zajęć edukacyjnych

termin egzaminu

godzina

  1.  

matematyka

26.08.2019 r.

13.00

  1.  

historia

27.08.2019 r.

8.30

  1.  

geografia

27.08.2019 r.

8.30

  1.  

j.polski

27.08.2018 r.

8.30

 

 

Utworzono: 18 czerwca 2019, 16:23
Aktualizacja: 18 czerwca 2019, 16:23
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi